DTT Företagen består av DTT Sweden AB som är ett holdingbolag för de bägge verksamhetsdrivande bolagen DTT Personalsupport AB och DTT Construction AB.

DTT Construction utför entreprenadarbeten och har som sig bör avtal med Byggnads och upprätthåller erforderliga licenser och behörigheter för att utföra alla förekommande byggnadsarbeten.

DTT Personalsupport AB är som namnet säger ett personaluthyrningsföretag i byggbranschen. Bolaget är medlem i Almega och är ett auktoriserat personaluthyrningsföretag.

Genom mångårig erfarenhet av byggbranschen har vi den kunskap och det nätverk som krävs för att snabbt och effektivt kunna erbjuda våra kunder kompetent personal på kollektivsidan. Vi har ett omfattande nätverk runt om i landet och kan därigenom bidra till ökad utjämning mellan områden med olika efterfrågan på arbetskraft.

Genom vår styrka att rekrytera duktiga medarbetare från framförallt Litauen, och erbjuda dem ett spännande, utvecklande, och omväxlande arbete deltar vi aktivt i förändringsarbetet inom byggindustrin. DTT bolagen är den naturliga samarbetspartnern för byggföretag som vill bibehålla sin handlingsfrihet över tiden.

Huvudkontor

Radiatorvägen 2
702 27 ÖREBRO
Telefon: +46 735-05 55 98

Regionkontor Väst

Agerörs Gård 203
311 91 FALKENBERG
Telefon: +46 708-98 48 00

E-post

info@dttpersonalsupport.se